Untitled Document
:: ข้อมูลหลักเว็บไซต์
หน้าแรกเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ผลงาน/ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
:: ข้อมูลทั่วไป อบต.
ประวัติตำบล
วิสัยทัศน์/คำขวัญ/พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการบริหารงานและอำนาจหน้าที่
 
:: บุคลากร - เจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
กองการศึกษา
กองช่าง
สมาชิกสภา อบต.
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
หัวหน้าส่วนราชการ
กองคลัง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
 
 
งานการเจ้าหน้าที่
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
บัตรประจำตัวพนักงานส่วนตำบล
 
:: แผนพัฒนา 4 ปี
• ยังไม่มีข้อมูล
 
:: แผนการดำเนินงาน
• ยังไม่มีข้อมูล
 
:: งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบััญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
:: แผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปี
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แนวทางการดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน
กระบวนการตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-พ.ศ.2562
 
:: รายงานทางการเงิน
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน พ.ค. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน เม.ย. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน มี.ค. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.พ. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ม.ค. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ธ.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน พ.ย. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ต.ค. 59
ประกาศ อบต.ป่าสัก เรื่องงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.ย. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ส.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน มิ.ย. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน พ.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน เม.ย. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน มี.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.พ. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ม.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ธ.ค. 58
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน พ.ย. 58
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ต.ค. 58
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.ย. 58
 
:: เอกสารดาวน์โหลด
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แบบฟอร์มยื่นภาษีโรงเรือนและที่ดิน
แบบฟอร์มยื่นชำระภาษีป้าย
แบบแสดงรายการภาษีบำรุงท้องที่
แบบฟอร์มจดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า)
 
:: วารสารประจำเดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙
วารสารประจำเดือนพ.ค
 
:: คลิป VDO อบต.
• ยังไม่มีข้อมูล
 
:: เว็บไซต์ จ.เชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
จังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.เกษตรและสหกรณ์
สนง.สถิติจังหวัด
สนง.ประกันสังคม
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สถานีอุตุนิยมวิทยา
สนง.คลังจังหวัด
ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
ตำรวจท่องเที่ยว
ททท.ภาคเหนือเขต 2
ด่านศุลกากรแม่สาย
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
 
 
 
 
 
 


โครงการมหกรรมสุขภาพดี วิถีป่าสัก ประจำปี พ.ศ. 2561 วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561
11 ต.ค. 2561


รับชมการประชุมชี้แจงผ่านระบบการถ่ายทอดสดออนไลน์ (YouTube Live streaming)เพื่อชี้แจงกรอบการประเมินและวิธีการใช้งานระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.ปีะจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
26 ก.ย. 2561
 


ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ณ เทศบาลเมืองน่าน วันที่ 21-22 กันยายน 2561
24 ก.ย. 2561


ร่วมพิธีสืบชะตาหลวงเมืองเชียงราย ณ อำเภอเชียงแสน ในวันที่ 22 กันยายน 2561
24 ก.ย. 2561
 


รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สาขาองค์กรที่ทำคุณประโยชน์เพื่อเด็กและเยาวชนและร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานในวันเยาวชนแห่งชาติ
21 ก.ย. 2561


การประเมินการบริหารจัดการขยะจากคณะกรรมการระดับจังวหวัดเชียงราย
21 ก.ย. 2561
 
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
( ประกาศเมื่อ 2018-10-10 15:26:03 เปิดอ่าน 17 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติการสื่อสารของกระทรวงมหาดไทยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์แอด(Line@)ภายใต้ชื่อ "@มหาดไทย"
( ประกาศเมื่อ 2018-10-09 13:15:46 เปิดอ่าน 3 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อบต.ป่าสัก
( ประกาศเมื่อ 2018-10-04 10:48:53 เปิดอ่าน 5 ครั้ง )

ประกาศองค์การบริหารส่วตำบลป่าสัก เรื่อง บัญชีรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561
( ประกาศเมื่อ 2018-06-29 13:15:47 เปิดอ่าน 62 ครั้ง )

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561
( ประกาศเมื่อ 2018-06-25 14:14:31 เปิดอ่าน 48 ครั้ง )

ประกาศองค์การบริหารส่วตำบลป่าสัก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
( ประกาศเมื่อ 2018-06-14 16:50:48 เปิดอ่าน 874 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
( ประกาศเมื่อ 2018-06-08 10:27:38 เปิดอ่าน 52 ครั้ง )

เจตจำนงค์สุจริต ของ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
( ประกาศเมื่อ 2018-06-07 14:13:47 เปิดอ่าน 69 ครั้ง )

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
( ประกาศเมื่อ 2018-03-28 11:09:16 เปิดอ่าน 106 ครั้ง )

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
( ประกาศเมื่อ 2017-11-10 13:25:14 เปิดอ่าน 334 ครั้ง )

 
 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเตาเผาขยะ หมู่ที่ 2,3,6 และหมู่ที่ 7 ต.ป่าสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 2018-08-20 12:18:41 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเตาเผาขยะ หมู่ที่ ๓,๖,๗,๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 2018-08-07 11:32:47 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
( ประกาศเมื่อ 2018-07-31 16:00:16 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเตาเผาขยะในหมู่บ้าน ม.2,3,6,7
( ประกาศเมื่อ 2018-07-23 14:42:16 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างซ่อมแซมระบบเดินท่อประปา ม.1,4
( ประกาศเมื่อ 2018-07-23 11:41:48 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรด้วยหินคลุก หมู่ที่ ๒,๓,๗,๘,๑๐,๑๑,๑๓ และ เสริมคันตลิ่งแม่น้ำจันด้วยซากคอนกรีตป้องกันการกัดเซาะ หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 2018-07-11 15:27:08 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรด้วยหินคลุก
( ประกาศเมื่อ 2018-07-02 16:40:30 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฟุตซอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 2018-05-23 14:07:38 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
( ประกาศเมื่อ 2018-03-08 17:02:57 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย หมู่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 2018-01-17 12:57:11 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 
แพร่ - ททท. สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวน นักท่องเที่ยว และผู้สนใจทุกท่านร่วมทำบุญในงานประเพณีกิ๋นสลากหลวง 1 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
( Update วันที่ 17 ตุลาคม 2018 เวลา 16:56:20 นาที )
เปิดให้เข้าชมแล้ว! พิพิธภัณฑ์ 13หมูป่า ชีวิตติดถ้ำหลวง ให้เข้าชม ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
( Update วันที่ 17 ตุลาคม 2018 เวลา 15:42:30 นาที )
ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเชียงรายร่วมชม THAI FIGHT เชียงราย 27ตุลาคม 2561ประตูเปิดเวลา 16.00 น.ชมฟรี ณ เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย
( Update วันที่ 16 ตุลาคม 2018 เวลา 16:53:44 นาที )
คิดถึงพ่อหลวง 13 ตุลาคม ครบรอบ 2 ปี วันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ประชาชนชาวไทยไม่เคยลืม
( Update วันที่ 13 ตุลาคม 2018 เวลา 10:35:22 นาที )
ขอเชิญทุกชม นิทรรศการ ใจบาน (Brighten Life) กับการแสดงผลงานศิลปะเดี่ยวครั้งแรก โดย พิสัณห์ คำวัง วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 **ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม
( Update วันที่ 12 ตุลาคม 2018 เวลา 15:39:56 นาที )
สลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ถูกรางวัลก็มีค่า สามารถแลกรับส่วนลดในการชมภาพยนตร์ Major Cineplex 50 บาทต่อ 1 ที่นั่ง เริ่มตั้งแต่ วันที่ 16 ตลุาคม 2561
( Update วันที่ 12 ตุลาคม 2018 เวลา 14:24:03 นาที )
กำหนดการบำเพ็ญกุศลครบ ๑๐๐ วัน สตมวาร เพื่ออุทิศถวายแด่ พระเดชพระคุณ พระเทพสิทธินายก อดีตเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ อดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย
( Update วันที่ 12 ตุลาคม 2018 เวลา 00:50:40 นาที )

 

นายศุภสัณห์ วิริยะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 

นางสาวกอบแก้ว แก้วคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
:: รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
 
:: รวมลิงค์ อปท ในเชียงราย
 
 
แผนที่เชียงราย GIS Map
 
 
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย


     องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
     โทร : 053-955050 โทรสาร : 053-955541

    
     สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์