Untitled Document
:: ข้อมูลหลักเว็บไซต์
หน้าแรกเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ผลงาน/ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
:: ข้อมูลทั่วไป อบต.
ประวัติตำบล
วิสัยทัศน์/คำขวัญ/พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการบริหารงานและอำนาจหน้าที่
 
:: บุคลากร - เจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
กองการศึกษา
กองช่าง
สมาชิกสภา อบต.
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
หัวหน้าส่วนราชการ
กองคลัง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
:: แผนพัฒนา 4 ปี
• ยังไม่มีข้อมูล
 
:: แผนการดำเนินงาน
• ยังไม่มีข้อมูล
 
:: งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบััญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
:: แผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปี
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แนวทางการดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน
กระบวนการตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-พ.ศ.2562
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
:: รายงานทางการเงิน
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน พ.ค. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน เม.ย. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน มี.ค. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.พ. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ม.ค. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ธ.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน พ.ย. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ต.ค. 59
ประกาศ อบต.ป่าสัก เรื่องงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.ย. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ส.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน มิ.ย. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน พ.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน เม.ย. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน มี.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.พ. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ม.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ธ.ค. 58
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน พ.ย. 58
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ต.ค. 58
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.ย. 58
 
:: เอกสารดาวน์โหลด
แบบฟอร์มยื่นภาษีโรงเรือนและที่ดิน
แบบฟอร์มยื่นชำระภาษีป้าย
แบบแสดงรายการภาษีบำรุงท้องที่
แบบฟอร์มจดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า)
 
:: วารสารประจำเดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙
วารสารประจำเดือนพ.ค
 
:: คลิป VDO อบต.
• ยังไม่มีข้อมูล
 
:: เว็บไซต์ จ.เชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
จังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.เกษตรและสหกรณ์
สนง.สถิติจังหวัด
สนง.ประกันสังคม
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สถานีอุตุนิยมวิทยา
สนง.คลังจังหวัด
ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
ตำรวจท่องเที่ยว
ททท.ภาคเหนือเขต 2
ด่านศุลกากรแม่สาย
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
 
 
 
 
 
 


การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสหกิจ ครั้งที่ 4/2561 วันจันทร์ ที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ.2561
2 เม.ย. 2561


การประชุมโฮมสเตย์ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและแจ้งแนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าของบ้านพัก โฮมสเตย์ในพื้นที่ตำบลป่าสัก
24 พฤ.ค. 2560
 


การประชุมกำหนดกรอบแผนการดำเนินงานและหลักสูตรการเรียนการสอน "โฮงเฮียนคนเฒ่า" ตำบลป่าสัก ณ ห้องประชุมศรีป่าสัก ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
24 พฤ.ค. 2560


วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9:30 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ร่วมด้วย กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน , สมาชิกสภา ได้มีการจัดประชุม เรื่องการจัดการขยะ ตำบลป่าสัก และได้กำหนดแนวทางการกำจัดขยะ (นำร่อง 3 หมู่บ้าน ได้ แก่ หมู่ 3,12,13 บ้านป่าสักน้อย
22 พฤ.ค. 2560
 


ยินดีตอนรับ นางสาวเยาวเรศ พรหมมาเหล็ก นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ มาดำรงตำแหน่ง ที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
16 พฤ.ค. 2560


พระอาจารย์พบโชค เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง ได้มอบรถตู้เพื่อใช้ในงานกู้ชีพกู้ภัยของตำบลป่าสัก
15 พฤ.ค. 2560
 
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
( ประกาศเมื่อ 2018-03-28 11:09:16 เปิดอ่าน 53 ครั้ง )

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
( ประกาศเมื่อ 2017-11-10 13:25:14 เปิดอ่าน 212 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2560
( ประกาศเมื่อ 2017-10-09 15:29:22 เปิดอ่าน 147 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2560
( ประกาศเมื่อ 2017-10-09 15:29:19 เปิดอ่าน 163 ครั้ง )

วิธีการคำนวนราคากลางของโครงการ
( ประกาศเมื่อ 2017-09-04 15:48:28 เปิดอ่าน 167 ครั้ง )

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน
( ประกาศเมื่อ 2017-09-04 14:54:34 เปิดอ่าน 182 ครั้ง )

ขอเชิญชวนประชาชนตำบลป่าสักและผู้ที่สนใจอาสาทำดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 ร่วมกิจกรรม นำดินใส่ถุงดำเพื่อปลูกดอกดาวเรือง โดยจัดกิจกรรมทุกๆวัน ตั้งแต่เวลา 09.00น.เป็นต้นไป ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลป่าสัก
( ประกาศเมื่อ 2017-07-26 16:25:55 เปิดอ่าน 155 ครั้ง )

ขอเชิญชวน ประชาชนทั่วไปในตำบลป่าสัก ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาส พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา 60 ปี
( ประกาศเมื่อ 2017-07-24 16:25:18 เปิดอ่าน 170 ครั้ง )

ร่วมกันป้องกันยุงลาย กันเถอะ
( ประกาศเมื่อ 2017-07-24 09:22:22 เปิดอ่าน 351 ครั้ง )

เชิญชวนเรียงความในหัวข้อ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า"
( ประกาศเมื่อ 2017-07-13 09:14:56 เปิดอ่าน 172 ครั้ง )

 
 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
( ประกาศเมื่อ 2018-03-08 17:02:57 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย หมู่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 2018-01-17 12:57:11 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล ม. ๑ ,ก่อสร้างถนน คสล.ม. ๕, ก่อสร้างถนน คสล.ม. ๙,ก่อสร้างถนน คสล.ม. ๑๑, ก่อสร้างถนน คสล.ม. ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 2017-12-13 12:27:01 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม. ๘ ,ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม. ๑๐ ,ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ๑๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 2017-12-13 12:26:02 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ม. ๓ , ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายในสุสาน บ้านดอยจำปี ม. ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 2017-12-13 12:25:11 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
( ประกาศเมื่อ 2017-12-08 10:19:44 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2560 และปิดภาคเรียนเรียนที่ 2/2560 สำหรับศูนย์เด็กเล็กเด็กเล็ก 3 แห่งและโรงเรียนสพฐ. 3 แห่ง ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
( ประกาศเมื่อ 2017-11-29 15:16:29 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศผลการประมูลราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)จัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน
( ประกาศเมื่อ 2017-08-11 15:47:28 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศยกเลิกโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรด้วยหินคลุกบ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 3
( ประกาศเมื่อ 2017-08-04 18:09:25 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศผลสอบราคาจ้างงานประเภทงานทาง จำนวน 5 โครงการ และประเภทงานพนังกั้นน้ำ จำนวน 3 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 2017-08-04 16:25:38 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 
เชิญชวนรับชมและร่วมงานประกวดวงดนตรีเยาวชนชาวเชียงราย Chiangrai Band Concert Contest 2018 25 พฤษภาคม 2561 ณ สวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติเชียงราย
( Update วันที่ 22 พฤษภาคม 2018 เวลา 09:20:06 นาที )
จังหวัดเชียงรายดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการข้าราชการต้านโกง
( Update วันที่ 17 พฤษภาคม 2018 เวลา 08:53:07 นาที )
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย แจ้งดับกระแสไฟฟ้าฉุกเฉิน เพื่อปฏิบัติงานฯ (วันนี้) 13.00 - 16.00 น.
( Update วันที่ 16 พฤษภาคม 2018 เวลา 10:39:35 นาที )
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย แจ้งหยุดจ่ายน้ำตามแผนฯ คืนวันพุธที่ 16 พ.ค.2561
( Update วันที่ 16 พฤษภาคม 2018 เวลา 09:51:32 นาที )
คลิปวีดีโอชุดใหม่ โปรโมทการท่องเที่ยว จ.เชียงราย เชียงราย แต้ แต้#แม่ชอบ
( Update วันที่ 16 พฤษภาคม 2018 เวลา 08:37:26 นาที )
เชียงรายแต้แต้ ขอเชิญชวนลูกๆพาแม่เที่ยวเชียงรายโดยเพ็คเก็จ (หยุดวันแม่ แอ่วเหนือ พาแม่เที่ยว)ระหว่างวันที่ 11-13 ส.ค. 61
( Update วันที่ 15 พฤษภาคม 2018 เวลา 16:40:15 นาที )
ขอเชิญร่วมชมและเชียร์ การประกวดมิสแกรนด์เชียงราย 2018 และมิสแกรนด์พะเยา 2018 รอบตัดสิน
( Update วันที่ 14 พฤษภาคม 2018 เวลา 12:41:06 นาที )

 

นายศุภสัณห์ วิริยะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 

นางสาวกอบแก้ว แก้วคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
:: รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
 
:: รวมลิงค์ อปท ในเชียงราย
 
 
แผนที่เชียงราย GIS Map
 
 
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย


     องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
     โทร : 053-955050 โทรสาร : 053-955541

    
     สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์