องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 Untitled Document
:: ข้อมูลหลักเว็บไซต์
หน้าแรกเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ผลงาน/ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
:: ข้อมูลทั่วไป อบต.
ประวัติตำบล
วิสัยทัศน์/คำขวัญ/พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการบริหารงานและอำนาจหน้าที่
 
:: บุคลากร - เจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
กองการศึกษา
กองช่าง
สมาชิกสภา อบต.
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักปลัด
หัวหน้าส่วนราชการ
กองคลัง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
:: แผนพัฒนา 4 ปี
• ยังไม่มีข้อมูล
 
:: แผนการดำเนินงาน
• ยังไม่มีข้อมูล
 
:: งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบััญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
:: แผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปี
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แนวทางการดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน
กระบวนการตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-พ.ศ.2562
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
:: รายงานทางการเงิน
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน พ.ค. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน เม.ย. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน มี.ค. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.พ. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ม.ค. 60
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ธ.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน พ.ย. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ต.ค. 59
ประกาศ อบต.ป่าสัก เรื่องงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.ย. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ส.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน มิ.ย. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน พ.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน เม.ย. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน มี.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.พ. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ม.ค. 59
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ธ.ค. 58
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน พ.ย. 58
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ต.ค. 58
รายงานรายรับ รายจ่ายประจำเดือน ก.ย. 58
 
:: เอกสารดาวน์โหลด
แบบฟอร์มยื่นภาษีโรงเรือนและที่ดิน
แบบฟอร์มยื่นชำระภาษีป้าย
แบบแสดงรายการภาษีบำรุงท้องที่
แบบฟอร์มจดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า)
 
:: วารสารประจำเดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙
วารสารประจำเดือนพ.ค
 
:: คลิป VDO อบต.
• ยังไม่มีข้อมูล
 
:: เว็บไซต์ จ.เชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
จังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.เกษตรและสหกรณ์
สนง.สถิติจังหวัด
สนง.ประกันสังคม
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สถานีอุตุนิยมวิทยา
สนง.คลังจังหวัด
ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
ตำรวจท่องเที่ยว
ททท.ภาคเหนือเขต 2
ด่านศุลกากรแม่สาย
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
 
 
 
 
 
 


การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสหกิจ ครั้งที่ 4/2561 วันจันทร์ ที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ.2561
2 เม.ย. 2561


การประชุมโฮมสเตย์ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและแจ้งแนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าของบ้านพัก โฮมสเตย์ในพื้นที่ตำบลป่าสัก
24 พฤ.ค. 2560
 


การประชุมกำหนดกรอบแผนการดำเนินงานและหลักสูตรการเรียนการสอน "โฮงเฮียนคนเฒ่า" ตำบลป่าสัก ณ ห้องประชุมศรีป่าสัก ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
24 พฤ.ค. 2560


วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9:30 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ร่วมด้วย กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน , สมาชิกสภา ได้มีการจัดประชุม เรื่องการจัดการขยะ ตำบลป่าสัก และได้กำหนดแนวทางการกำจัดขยะ (นำร่อง 3 หมู่บ้าน ได้ แก่ หมู่ 3,12,13 บ้านป่าสักน้อย
22 พฤ.ค. 2560
 


พระอาจารย์พบโชค เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง ได้มอบรถตู้เพื่อใช้ในงานกู้ชีพกู้ภัยของตำบลป่าสัก
15 พฤ.ค. 2560


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยประชุม สามัญที่ 4/1 ครั้งที่1
14 พฤ.ค. 2560
 
ประกาศองค์การบริหารส่วตำบลป่าสัก เรื่อง บัญชีรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561
( ประกาศเมื่อ 2018-06-29 13:15:47 เปิดอ่าน 33 ครั้ง )

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561
( ประกาศเมื่อ 2018-06-25 14:14:31 เปิดอ่าน 23 ครั้ง )

ประกาศองค์การบริหารส่วตำบลป่าสัก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
( ประกาศเมื่อ 2018-06-14 16:50:48 เปิดอ่าน 825 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
( ประกาศเมื่อ 2018-06-08 10:27:38 เปิดอ่าน 34 ครั้ง )

เจตจำนงค์สุจริต ของ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
( ประกาศเมื่อ 2018-06-07 14:13:47 เปิดอ่าน 40 ครั้ง )

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
( ประกาศเมื่อ 2018-03-28 11:09:16 เปิดอ่าน 89 ครั้ง )

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
( ประกาศเมื่อ 2017-11-10 13:25:14 เปิดอ่าน 276 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2561
( ประกาศเมื่อ 2017-10-09 15:29:22 เปิดอ่าน 182 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2561
( ประกาศเมื่อ 2017-10-09 15:29:19 เปิดอ่าน 216 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ป่าสัก ปีงบประมาณ 2560
( ประกาศเมื่อ 2017-09-25 13:21:56 เปิดอ่าน 23 ครั้ง )

 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเตาเผาขยะ หมู่ที่ ๓,๖,๗,๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 2018-08-07 11:32:47 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
( ประกาศเมื่อ 2018-07-31 16:00:16 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเตาเผาขยะในหมู่บ้าน ม.2,3,6,7
( ประกาศเมื่อ 2018-07-23 14:42:16 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างซ่อมแซมระบบเดินท่อประปา ม.1,4
( ประกาศเมื่อ 2018-07-23 11:41:48 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรด้วยหินคลุก หมู่ที่ ๒,๓,๗,๘,๑๐,๑๑,๑๓ และ เสริมคันตลิ่งแม่น้ำจันด้วยซากคอนกรีตป้องกันการกัดเซาะ หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 2018-07-11 15:27:08 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรด้วยหินคลุก
( ประกาศเมื่อ 2018-07-02 16:40:30 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฟุตซอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
( ประกาศเมื่อ 2018-05-23 14:07:38 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
( ประกาศเมื่อ 2018-03-08 17:02:57 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย หมู่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 2018-01-17 12:57:11 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล ม. ๑ ,ก่อสร้างถนน คสล.ม. ๕, ก่อสร้างถนน คสล.ม. ๙,ก่อสร้างถนน คสล.ม. ๑๑, ก่อสร้างถนน คสล.ม. ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( ประกาศเมื่อ 2017-12-13 12:27:01 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

 
เชียงของ เตรียมจัดวิ่งฟรีทุกอาทิตย์ปลุกกระแสเจียงฮายเกมส์
( Update วันที่ 14 สิงหาคม 2018 เวลา 09:29:04 นาที )
ขอเชิญร่วมงาน E-Commerce Big Bang ในส่วนภูมิภาค ณ จังหวัดเชียงราย ที่ 15 สิงหาคม 2561
( Update วันที่ 14 สิงหาคม 2018 เวลา 09:16:32 นาที )
ผู้ว่าฯ เชียงรายขานรับนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
( Update วันที่ 14 สิงหาคม 2018 เวลา 09:12:00 นาที )
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจที่มีองค์ความรู้ ร่วมรับฟังและวิพากษ์การนำเสนอข้อมูลตำนานพระธาตุดอยตุง จังหวัดเชียงราย
( Update วันที่ 10 สิงหาคม 2018 เวลา 17:58:50 นาที )
ขอเชิญชาวเชียงราย ร่วมบริจาคโลหิต ดวง และอวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
( Update วันที่ 10 สิงหาคม 2018 เวลา 17:42:34 นาที )
แจ้งประชาสัมพันธ์การดับกระแสไฟฟ้า ในวันศุกร์ที่ 10 สค.61นี้ ในเขตตำบลนางบแลและบ้านดู่
( Update วันที่ 08 สิงหาคม 2018 เวลา 09:21:19 นาที )
สำนักงาน ป.ป.ส. เดินหน้าสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับนโยบาย ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย
( Update วันที่ 07 สิงหาคม 2018 เวลา 10:44:57 นาที )

 

นายศุภสัณห์ วิริยะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 

นางสาวกอบแก้ว แก้วคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
:: รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
 
:: รวมลิงค์ อปท ในเชียงราย
 
 
แผนที่เชียงราย GIS Map
 
 
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย


     องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
     โทร : 053-955050 โทรสาร : 053-955541

    
     สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์